Stichting Kledingbank Ede heeft altijd behoefte aan kwalitatief goede, schone kleding en schoenen. U kunt gewassen kleding in de textielcontainers deponeren. Vrijwilligers organiseren de inzameling en sorteren de kleding. De Kledingbank Ede mag deze kleding, tijdens haar openingstijden, gratis uitgeven aan haar cliënten. Lever a.u.b. geen oude kleding, beddengoed en kleerhangers in! Daar kunnen we onze cliënten niet mee helpen.

Kleding doneren in de Textielcontainers

U kunt de kleding en schoenen deponeren in de rode containers van Stichting Kledingbank Ede. Deze textielcontainers staan op de volgende locaties in Ede.

  • Tijdens openingstijden bij Kledingbank Ede, aan de Marconistraat 13.
  • Tijdens openingstijden in de Albert Heijn, aan het Rozenplein.
  • Tijdens schooltijden in de Koning Davidschool, aan de Ceelman van Ommerenweg 5.

Wij vragen u kwalitatief goede, schone kleding en schoenen aan te leveren in gesloten zakken, zonder kleerhangers.

Kleding doneren - Afgeven van een grote partij kleding

Voor het afgeven van grote partijen kleding vragen we u om hiervoor contact met ons op te nemen. We kunnen dan een afspraak met u maken.

Openingstijden van de Kledingbank Ede

  • maandag        9.00 - 11.30
  • dinsdag        18.30 - 20.00 
  • woensdag     13.30 - 16.00
  • vrijdag           9.00 - 11.30   (elke 1e vrijdag v.d. maand)

Gezien de Coronamaatregelen is de Kledingbank Ede vanaf 24 januari op afspraak weer geopend. Wilt u kleding doneren, kunt u tijdens openingstijden ook zonder afspraak terecht op de Marconistraat.

*Onder voorbehoud van de actuele situatie.

 

De gedoneerde kleding wordt door de vrijwilligers gesorteerd en beoordeeld op kwaliteit en bruikbaarheid. De kleding die niet in aanmerking komt voor uitgifte, het resttextiel, wordt wekelijks opgehaald door Restore. Kledingbank Ede en Restore/ACV hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarbij onder andere is afgesproken dat het resttextiel door Restore wordt gerecycled. Op deze manier wordt er bijgedragen aan hergebruik en aan de kringloopgedachte.