Kledingbank Ede

Kleding behoort, naast voedsel, tot een van de primaire levensbehoeften. 
Helaas is het realiteit dat steeds meer mensen om verschillende redenen (tijdelijk) niet in staat zijn kleding te kopen. 
Op 6 juni 2013 is Stichting Kledingbank Ede een feit.
De stichting is in een jaar tijd in staat gebleken meerdere doelen tegelijkertijd te dienen. Kwalitatief goede kleding komt via Kledingbank Ede bij mensen die het financieel zwaar hebben. Er wordt bijgedragen aan het kringloopproces. Kledingbank Ede is een professionele organisatie waar met plezier gewerkt wordt. Tenslotte geeft Kledingbank Ede u de gelegenheid uw overtollige kleding te schenken en hiermee uw maatschappelijke betrokkenheid te uiten.

Maar de kledingbank kwam er niet zonder kleerscheuren af en moest haar deuren sluiten. Maar dankzij donaties, Restore en ACV, de inzet van vrijwilligers is een doorstart mogelijk gemaakt en is de kledingbank Ede 14 november 2018 heropend op een nieuwe locatie aan de Marconistraat 13.
Doelstelling voor de komende jaren is, zij die het hard nodig hebben te kleden en verder gecontroleerd groeien en professionaliseren.

 

VKN

Sinds januari 2015 is stichting Kledingbank Ede lid van de Vereniging Kledingbanken Nederland (VKN). 
Deze vereniging vertegenwoordigt de belangen van het overgrote deel van de Kledingbanken in Nederland, heeft een adviesfunctie en draagt bij aan verdere professionalisering.

Ter informatie:

PDF
Jaarrekening 2017

Werkwijze

Kledingbank Ede is een stichting die het mogelijk maakt om kwalitatief goede, schone kleding te geven aan inwoners van Ede die (tijdelijk) de financiële middelen niet hebben om deze zelf te kopen.

Verwijzing

Kledingbank Ede werkt aan de hand van verwijzingen. 
Organisaties en instanties kunnen mensen doorverwijzen naar Kledingbank Ede middels een verwijsformulier. 
Op het moment dat het ingevulde verwijsformulier door ons is ontvangen maakt de planner van Kledingbank Ede een afspraak met de cliënt(en)                                        

Het benodigde verwijsformulier treft u aan in het menu Verwijzers

Afspraak

Na verwijzing kan men op afspraak tweemaal per jaar kleding uitzoeken. Kledingbank Ede is afhankelijk van de kleding die wordt gedoneerd. Dit kan betekenen dat niet altijd een kledingstuk in de juiste maat voorradig is. Het is belangrijk dat alle gezinsleden tijdens de afspraak aanwezig zijn. kleding wordt alleen tijdens de afspraak verstrekt en passen is noodzakelijk gezien er niet geruild mag worden.

Wat neemt u mee!

  • geldig legitimatiebewijs (alle personen)
  • voldoende tassen voor de kleding en schoenen

Omdat Kledingbank Ede op afspraak werkt, bent u en/of uw gezin als enige in de winkel. Zo kan de vrijwilliger u voldoende tijd en aandacht geven bij het uitzoeken van de kleding.