goed doel

Kledingbank Ede is een goedgekeurde ANBI-organisatie. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling en dat betekent dat giften aftrekbaar zijn. 

Om als een ANBI aangewezen te kunnen worden, moeten het doel en de feitelijke werkzaamheden van de organisatie voor 90% of meer een algemeen belang dienen. 

periodieke en gewone giften

Hoeveel aftrek je kunt krijgen hangt af van de manier waarop je giften doet. Je kunt giften doen als periodieke gift of als gewone gift.

aftrek

Hoeveel aftrek je krijgt voor jouw giften hangt af van het soort gift dat je doet.

Voldoet jouw gift aan de voorwaarden voor periodieke giften? Dan mag je het hele bedrag van de gift aftrekken.  Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke giften.

Voldoet jouw gift aan de voorwaarden voor gewone giften? Dan mag je het bedrag van de gift aftrekken.  Er geldt wel een drempel en een maximum voor gewone giften.